RADIONICA - “KOMUNIKACIJA”

 Dana 29.11.2017. godine realizovana je radionica za Vijeće roditelja na temu “Komunikacija”. Cilj radionice bio je produbljivanje i intenziviranje saradnje sa roditeljima i ukazivanje na važnost rada Vijeća roditelja, te pružanja konkretnih prijedloga na koji način mogu dati veći doprinos u provedbi zajedničkih ciljeva za dobrobit učenika, naročito učenika slabijeg ekonomskog stanja. Na radionici je apostrofirano poboljšanje i jačanje međusobne komunikacije u cilju ostvarivanja saradnje i zajedničkih ciljeva.02 Moderator radionice bila je dr. Edina Šarić profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. 03

04

05

06

08

09

U procesu realizacije radionice, definisali smo smjernice koje će poslužiti za nastavak kontinuiranog rada na unapređenju kvalitetne komunikacije kao i naredna radionica čiji će moderator biti član VRŠ Lutvo Čirak, dipl. inž. tehnol., na temu „Kako prepoznati nasilje nad djetetom“. 

Na kraju radionice prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo i zahvalnost za rad prof. Šarić kao i želju za drugim dodatnim radionicama u cilju kvalitetnijeg rada, saradnje kao i poboljšanje odnosa na relaciji roditelj – nastavnik – učenik.