ODLUKA O IZBORU UČENIKA GENERACIJE ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 26.05.2020. godine donosi odluku o izboru učenika generacije za školsku 2019/2020. godinu, Alma Pašalić je učenik generacije.

 

odluka ucenik generacije

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba Školskom odboru u roku od 3 (tri) dana.