TIM ZA POŽELJETI

Tim za poželjeti

 

Školsku 2019/2020. obilježit će pošast pandemije virusa Kovid 19, a u školskom životu i inovacijom koja nas preko noći zateče nazvanom online nastava. Možda smo pominjali ali više gvoreći o e-dnevniku i to je sve. Ovako smo se zatekli pred nečim što je za veliku većinu uposlenika, nastavnika, ipak bilo sasvim nepoznato. I u tehničkom smislu poprilično oskudno opremljeni. Onda se pojaviše riječi platforma, leftor, moodle...

Međutim, ono što je naša najjača strana i ovaj put je došlo do izražaja. Nikad se nismo plašili suočavanja sa nepoznatim jer idemo u grupi i tako ojačani ostvarujemo sve što se od nas očekuje i traži i obavezno na vrlo profesionalan i stručan način. Uz to kad se kockice poslože pojave se i donatori i pomažu u resursima koji su učenicima bili neophodni kako bi mogli pratiti nastavu na daljinu. Rješavali smo brojne probleme u hodu. Nije bilo ni malo lako.

Uz sve ovo na poziv Pedagoškog zavoda TK uzimamo aktivno učešće u kreiranju časova za potrebe platforme i online nastave na području TK. Iz škole „Kreka“ tim za pripremanje nastave sačinjavali su :

Mersudin Umihanić - nastavni predmet fizika

Azra Ušanović i Salim Husejnović – nastavni predmet B/H/S jezik i književnost

Alma Švraka – nastavni predmet historija

Mirza Suljić – nastavni predmet muzička kultura

Alen Mehmedović – nastavni predmet likovna kultura.

Almedina Baluković- razredna nastava

Elvira Omazić – razredna nastava

Atifa Hasanović – razredna nastava

Realizacija nastave i posluživanje platforme svih administrativnih zadataka bila je u rukama koordinatora Tahira Ferhatbegovića i administratora Davora Tarade. Ponekad se u smislu asistenta kod postavljanja časova na platformu pojavljivala Azra U.

Za rad sa učenicima kojima je potrebna podrška u praćenju nastave naša defektolog, Alisa Omerčević, je preuzela svu potrebnu komunikaciju i prilagođavajući sadržaje po prijedlogu predmetnih nastavnika angažmanom obuhvatila sve učenike koji imaju Rješenje o adekvatnoj podršci.

Direktor, Ćamil Ahmetović, osim svoje funkcije obnašao je i ulogu snimatelja kako bi svi sadržaji bili pravovremeno snimljeni i postavljeni na platformu.

Šta reći osim da je ovo škola koja timski nastupa i rješava sve što se pred nas postavi ma kako nepoznato bilo.

direktor

tim

azra usanovic

alisa

Aferim!