Uposlenici škole

Menadžment JU OŠ "Kreka" ulaže visoke napore kako bi osigurao profesionalan i kvalitetan kadar koji će da podučava Vašu djecu. Svaki nastavnik podliježe visokim kriterijima koje menadžment škole svakodnevno postavlja, da bi Vaše dijete dobilo što kvalitetnije obrazovanje. Ovi kriteriji ne podrazumijevaju samo obrazovni segment, nego sve segmente počevši od kodeksa oblačenja, govora pa sve do najsitnijih psiholoških segmenata koji će u cjelini itekako uticati na formiranje zdrave i obrazovane ličnosti.

Nažalost, nismo u mogućnosti pokriti svaki predmet stalno uposlenim kadrom a što je ujedno izvan naših mogućnosti. No i taj kadar koji nije naš stalni kadar nego kvalitetni profesori uposleni na određeno, podliježu svim našim našim standardima kako Vaše dijete niukom slučaju nebi bilo oštećeno na bilo koji način.

Sa ciljem da Vam omogućimo samostalno rešerširanje o nekom od naših uposlenika, predstavljamo Vam po oblastima naš uposleni kadar.

  Menadžment škole
Ćamil Ahmetović Direktor    
Amela Čaušević
Sekretar    
Damir Gazdić 
Pedagog    
Halima Ahmetbašić  
Finansijski radnik    
Alisa Omerčević
 Defektolog    
Razredna nastava    

Uposlenik

Zvanje    

 
 
  

Baluković Almedina

prof.razredne nastave    

Salispahić Sanja

nastavnik razredne nastave    

Omazić Elvira

prof.razredne nastave    

Mandić Ranka

prof.razredne nastave    

Hasanović Atifa

prof. razredne nastave    

Cena Sadeta

 nastavnik razredne nastave

   
Predmetna nastava    
Uposlenik Zvanje
Hodžić Muhamed
nastavnik bosanskog jezika
Aljić Deniza
nastavnik bosanskog jezika
Ušanović Azra profesor bosanskog jezika
Dropić Muraza mr.sc. engleskog jezika
Tarade Davor profesor engleskog jezika
Edita Tusunbegović profesor njemačkog jezika
Ferhatbegović Tahir prof. tehn. odg. i inf
Kurtalić Alma nastavnik matematike i fizike
Elvira Sabitović
nastavnik fizike
Senada Aličić
nastavnik matematike
Selimović Emina
profesor islamske vjeronauke
Nuhanović Nermina nastavnik biologije
Pezić Senada nastavnik hemije i biologije
Švraka Alma profesor historije i geografije
Šuster Zlatko nastavnik tjelesnog i zdavstvenog odgoja
Mehmedović Alen nastavnik likovne kulture
Suljić Mirza profesor muzičke kulture

 

Tehničko osoblje

Uposlenik Zvanje
Đulović Dževad domar
Halilović Seada higijeničar
Zejfa Idriz
higijeničar

                                                 Asifa Nujić

                                  Danica Trgovčević

                                                Ljuba Čolić

higijeničar

higijeničar

higijeničar