Priznanja

Dva su značajna Priznanja koja je škola dobila u posljednje vrijeme, a rezultat su permanentnog rada svih članova škole.

-          Plaketa – škola bez nasilja – Biro za ljudska prava Tuzla

-          Certifikat otvorene škole u zajednici – nivo B – MIOS Tuzla

-          Zahvalnice i priznanja za rad sa NO – Zemlja djece, Euro Rom Tuzla

         Zahvalnice i prznanja su postrek za dalji rad i priznanje svima koji su uključeni u rad škole.
A da nije samo škola ta koja dobija priznanja nego i njeni učenici zbog kojih i postojimo, govori jedna od mnogobrojnih izložbenih tabli na kojima se nalaze diplome koje su naši učenici osvojili na dosadašnjim takmičenjima iz raznih oblasti.