Projekti iza nas

Mala škola znakovnog jezika – pobijedimo barijere između učenika oštečenog sluha i čujućih vršnjaka u uslovima inkluzije“

Projekat realizovali:

Dilista Bašić   - PROF. BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Projekat je realiziran u periodu decembar 2016. – mart 2017. godine