Projekti na kojima radimo

PROJEKT:  "Škola za sve"


Projektna aktivnost sa MIOS Tuzla.

Vrijeme realizacije: 2017-2019. godina

 


 PROJEKAT: "Rodno zasnovano nasilje"

Projektna aktivnost sa Amica Educa Tuzla.

Vrijeme realizacije: 2017. godina