Termini informacija

U cilju poboljšanja saradnje sa roditeljima, molimo Vas da se pridržavate termina za informacije i konsultacije s nastavnicima individualno, ali i da ih koristite u skadu sa potrebama.

Informacije sa razrednikom možete obavljati svakim radnim danom kada je razrednik prisutan u školi i nije na nastavi.

Od ove godine uveli smo novu praksu za informacije sa predmetnim nastavnicima.

Svake posljednje srijede u mjesecu škola će biti otvorena u terminu od 17.00 do 18.00 h. U tom periodu će biti prisutni svi nastavnici iz naše škole, pa pozivamo roditelje koji imaju potrebu za takvim vidom informacija da se odazovu u tom periodu.

Termini informacija: pedagoga, defektologa i direktora škole:

Svakim radnim danom od 9.00 do 12.00 h