PROJEKT: Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Tuzli i Užicu

 

JU OŠ “Kreka” postala je partnerom u realizaciji projekta prekkogranične saradnje, a glavni cilj saradnje ogleda see u edukaciji učenika i nastavnika iz seda am osnovnih i sedam srednjih škola iz Tuzle ( BiH) i sedam osnovnih i srednjih škola iz Užica ( R Srbija).

Edukacija ima za cilj u upoznavanje sa primarnom selekcijom otpada a u svim sredinama. Na ovaj način škole dobijaju priorritet u pionirskom poduhvatu po pitanju recik klaže u svojoj školi, gradu i državi. Odvajajući PE ET ambalažu, papir, aluminijumske limenke od ostalog otpada, moguće je pokazati svima šta a znači biti odgovoran prema sebi i svojoj zajednici.

Više detalja o ovom projektu pogledajte ovdje