Školski odbor

Članovi školskog odbora biraju se iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja, u skladu s propisanom procedurom, a na principu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura. Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice. Vršenje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade. Pravilima škole utvrđuje se broj članova školskog odbora koji se sastoji od najmanje pet, a najviše trinaest članova, vodeći računa o principima i kriterijima propisanim zakonom.
 

Školski odbor radi na sjednicama, a planira se sljedeći program rada: 
 
- Usvajanje Izvještaja o radu škole, 
- Usvajanje Programa rada škole, 
- Davanje mišljenja o izabranim kandidatima po raspisanom konkursu za nastavnike,
- Donošenje odluke o upisu učenika, 
- Usvajanje izvještaja o  poslovanju i godišnjeg obračuna, 
- Usvajanje finansijskog plana za narednu godinu, 
- Analiza rezultata na kraju prvog i drugog polugodišta i prijedlog mjera za poboljšanje istih,
- Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za nastavno osoblje, 
- Poslovi investicionog održavanja i nabavka nastavnih sredstava  i opreme, 
- Razmatranje pripremljenosti škole za početak nove školske godine.

 

Školski odbor Osnovne škole "Kreka" čine:

Ime i prezime Svojstvo
Sadik Omerović predsjednik
Aldin Dedić član
Almedina Baluković član
Nermina Nuhanović član
Edina Šarić član