Održani časovi po ISHODIMA UČENJA, profesorice Dilista Bašić, Azra Ušanović i Almedina Baluković (2)

 

 

Časovi su pripremljeni i održani po ishodima učenja. Datum održavanja časova : prvi i drugi   čas u srijedu 26.10.  a treći čas u četvrtak 27.10.2016. godine.
Sastavni dio priprema je i tabela u kojoj se određuju  obrazovni nivoi na osnovu akcionog plana Agencije za praćenje i ocjenjivanje postignuća učenika osnovnih škola ( niski, srednji i visoki nivo postignuća).
fotografije (prezentacija) govori o tome:
110
111
113
114
115
116
117
118
119
 
122
124
125
126
127
128
129

Tabela za formativnu procjenu: Čitanje, Usmeno izražavanje i slušanje, Pisanje

KRITERIJI

1

ISPOD STANDARDA

2

PRIBLIŽNO NIVOU STANDARDA

3

STANDARDNI NIVO

4

IZNAD STANDARDA

 

Određivanje teme i ideje teksta

 

Određuje temu i ključnu ideju bez detaljne analize teksta

 

Uz pomoć i podršku određuje temu i ključnu ideju ponuđenog teksta uz detaljnu analizu teksta

 

Određuje temu i ključnu ideju ponuđenog teksta kroz detaljnu analizu teksta

 

Određuje temu i ključnu ideju ponuđenog teksta kroz detaljnu analizu teksta; rezimira ključne ideje na osnovu detalja koji ih dokazuju

Učestvovanje, sarađivanje i nadograđivanje ideja u nizu razgovora

Učestvuje u nizu razgovora i saradnji (jedan na jedan, u grupama, predvođen nastavnikom) s različitim sagovornicima o temama i tekstovima

Uz pomoć i podršku učestvuje u nizu razgovora i saradnji (jedan na jedan, u grupama, predvođen nastavnikom) s različitim sagovornicima o temama i tekstovima na nivou razreda, nadogradnji na idejama drugih i jasnom izražavanju vlastitih ideja

Učestvuje u nizu razgovora i saradnji (jedan na jedan, u grupama, predvođen nastavnikom) s različitim sagovornicima o temama i tekstovima na nivou razreda, nadogradnji na idejama drugih i jasnom izražavanju vlastitih ideja

Učestvuje u nizu razgovora i saradnji (jedan na jedan, u grupama, predvođen nastavnikom) s različitim sagovornicima o temama i tekstovima na nivou razreda, nadogradnji na idejama drugih i jasnom izražavanju vlastitih ideja i inicira rasprave sa različitim sagovornicima

Pisanje jasnog i smislenog rada primjerenog zadatku, svrsi i publici

Prepisuje napisane radove

Uz pomoć i podršku piše jasan i smislen rad u kojem su sadržaj, organizacija i stil primjereni zadatku, svrsi i publici

Piše jasan i smislen rad u kojem su sadržaj, organizacija i stil primjereni zadatku, svrsi i publici

Piše jasan i smislen rad u kojem su sadržaj, organizacija i stil primjereni zadatku, svrsi i publici za vrstu i namjenu teksta