Aktuelnosti

MALA SMO ŠKOLA

BritishCouncilLogo-703x422Mala smo škola, ali i košnica je ako ćemo pravo, pa daje tako sladak med. I u OŠ“Kreka“ zujimo, radimo i beremo uspjehe.

Opširnije...

ODLUKA O IZBORU UČENIKA GENERACIJE ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 26.05.2020. godine donosi odluku o izboru učenika generacije za školsku 2019/2020. godinu, Alma Pašalić je učenik generacije. Protiv ove Odluke može se uložiti žalba Školskom odboru u roku od 3 (tri) dana.

Opširnije...

OGLAS ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE

kapa maturantiNa osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/13), Nastavničko vijeće škole na sjednici održanoj 08.05.2020. godine raspisuje:

 O G L A S

za prijavu kandidata za izbor učenika generacije u školskoj 2019/2020. godini

Opširnije...

UPUTE ZA ONLINE RAD

‼️OBAVJEŠTENJE‼️

Dragi učenici, cijenjeni roditelji/staratelji

korona virus online radU skladu sa odlukom o organizaciji online nastave osnovnih škola u školskoj 2019/2020. godini.

Opširnije...

Stranica 1 od 13

Logo škole

Direktor škole

Školsko zvono


PRIJE PODNE
1. sat: 07:00 - 07:45
2. sat: 07:50 - 08:35
3. sat: 08:50 - 09:35
4. sat: 09:40 - 10:25
5. sat: 10:30 - 11:15
6. sat: 11:20 - 12:05
7. sat: 12:10 - 13:45

POSLIJE PODNE
1. sat: 13:00 - 13:45
2. sat: 13:50 - 14:35
3. sat: 14:50 - 15:35
4. sat: 15:40 - 16:25
5. sat: 16:30 - 17:15
6. sat: 17:20 - 18:05