Raspored smjena

Septembar:

- prva smjena:         1a,              2a,         3a          5 a;        7 a,b;          9 a,b

- druga smjena:       1 b,            2 b,         3 b,        4 a,        6 a,b            8 a, b.

Oktobar:

- prva smjena:       1 b,             2 b,         3 b,        4 a,         6 a,b            8 a, b,

- druga smjena:      1 a,            2 a,         3 a,        5 a,         7 a, b           9 a,b

 RASPORED ZVONJENJA