Raspored smjena

Poštovani učenici i roditelji, ove školske godine naša škola će raditi u jednoj smjeni.

Početak rada škole je od 8,00 h.

Promjene smjena će biti samo kod učenika 1 i 2 razreda.

Septembar:

- prva smjena:         1 b,             2 a,        

- druga smjena:       1 a,             2 b,        

Oktobar:

- prva smjena:        1 a,             2 b,       

- druga smjena:      1 b,             2 a,       

 RASPORED ZVONJENJA

1. čas 8.00 - 8.45

2. čas 8.50 - 9.35

3. čas 9.55 - 10.40

4. čas 10.45 - 11.30

5. čas 11.35 - 12.20

6. čas 12.25 - 13.10

7. čas 13.15 - 14.00 (rad sekcija)