Termini informacija

U cilju poboljšanja saradnje sa roditeljima, molimo Vas da se pridržavate termina za informacije i konsultacije s nastavnicima individualno, ali i da ih koristite u skadu sa potrebama.

 

Termini informacija: septembar

 

Red

broj

Ime i prezime

radnika

razred

 

Dan

Vrijeme (od - do)

1.

Ćamil Ahmetović - direktor

-

Svaki radni dan

9:00 – 11:00 h

2.

Damir Gazdić - pedagod

-

Svaki radni dan

9:00 – 12:00 h

3.

Omerčević Alisa - defektolog

-

Svaki drugi dan

9:00 – 12:00 h

4.

Vedrana Fočaković

2a

Ponedjeljak

11:30 – 12:30 h

5.

Mandić Ranka

3a

Srijeda

12:00 – 15:00 h

6.

Omazić Elvira

3b

Četvrtak

12:00 – 13:00 h

7.

Salispahić Sanja

2b

Ponedjeljak

14:20 – 15:00 h

8.

Hasanović Atifa

4a

Utorak

17:15 – 18:45 h

9.

Cena Sadeta

1a

Svaki radni dan

11:30 – 12:30 h

10.

Baluković Almedina

1b

Svaki radni dan

14:30 – 15:00 h

11.

Ušanović Azra

9b

Četvrtak

10:15 – 11:00 h

12.

Bašić Dilista

6a

Utorak

18:00 – 18:40 h

13.

Aida Avdić

-

Srijeda

11:05 – 11:40 h

14.

Tarade Davor

8b

Četvrtak

18:00 – 18:30 h

15.

Dropić Muraza

5a

Petak

11:05 – 12:05 h

16.

Tusunbegović Edita

-

Ponedjeljak

14:25 – 15:10 h

17.

Kurtalić Alma

8a

Četvrtak

13:00 – 13:30 h

18.

Kapidžić Gordana

-

Utorak

10:15 – 11:00 h

19.

Ljubunčić Emira

-

Petak

10:15 – 11:30 h

20.

Ferhatbegović Tahir

6b

Srijeda

17:55 – 18:35 h

21.

Nuhanović Nermina

7b

Petak

11:00 – 14:00 h

22.

Švraka Alma

7a

Četvrtak

11:00 – 11:30 h

23.

Burek Nerma

-

Utorak

11:05 – 11:50 h

24.

Duraković Arisa

-

Ponedjeljak

13:35 – 14:20 h

25.

Zlatko Šuster

-

Ponedjeljak

10:15 – 11:00 h

26.

Alen Mehmedović

-

Četvrtak

14:45 – 15:30 h

27.

Mirza Suljić

-

Srijeda

11:55 – 12:40 h

28.

Emina Selimović

-

Petak

08:20 – 09:05 h

29.

Senada Pezić

9a

Petak

14:30 – 15:10 h