’’Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli’’

Od 21.8.2013. do 25.8.2013. godine održan je eko-kamp na Tari. Organizacija eko kampa je dio projekta ’’Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpad
a u školama u Užicu i Tuzli’’ koji je dio prekograničnog programa Srbija i Bosna i Hercegovina, finansitanog od strane IPA, a u Tuzli ga implementiraju LKP ’’Komunalac’’ i Centar za ekologiju i energiju. 

Na eko-kampu je učestvovalo 7 osnovnih škola iz Užica i 7 osnovnih škola iz Tuzle. Među učesnicima bile su i dvije učenice naše škole, Čaušević Berina iz VIII-a i Mahmutović Zlatka iz VIII-b odjeljenja i rukovodilac ekološke sekcije, nastavnica Pezić Senada. 

Ukupno je bilo 28. učenika i 14. nastavnika. Tokom eko-kampa urađena je analiza uspostavljanja sistema selekcije otpada u 14. škola. Zaključeno je da proces selekcije otpada u svih 14. škola je uspješno uspostavljen a da ga je neophodno početkom nove školske godine ponovo aktivirati i unaprijediti.

U okviru eko kampa je kroz edukativne, zabavne i sportske aktivnosti došlo do međusobnog zbližavanja učenika i nastavnika iz različitih škola i gradova i na taj način su se ostvarile osnove za dugoročno umrežavanje.
Dogovoreno je da se saradnja među školama nastavi. 

Pored učešća u edukativnim predavanjima i radionicama naše učenice i nastavnica su radile na izradi panoa ’’Kako teče proces odvijanja otpara u mojoj školi’’. Učenice su imale zapaženu prezentaciju.

Edukacija učenika i nastavnika u prirodi je privukla pažnju učesnika i potvrdila da je ovo dobar način za sticanje novih znanja.

 


Izvještaj pripremila

Pezić Senada, rukovodilac sekcije