Projekti na kojima radimo

PROJEKT: USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U ŠKOLAMA U TUZLI I UŽICU

 

JU OŠ “Kreka” postala je partnerom u realizaciji projekta prekkogranične saradnje, a glavni cilj saradnje ogleda see u edukaciji učenika i nastavnika iz seda am osnovnih i sedam srednjih škola iz Tuzle ( BiH) i sedam osnovnih i srednjih škola iz Užica ( R Srbija). Edukacija ima za cilj u upoznavanje sa primarnom selekcijom otpada a u svim sredinama. Na ovaj način škole dobijaju priorritet u pionirskom poduhvatu po pitanju recik klaže u svojoj školi, gradu i državi. Odvajajući PE ET ambalažu, papir, aluminijumske limenke od ostalog otpada, moguće je pokazati svima šta a znači biti odgovoran prema sebi i svojoj zajednici.

Više detalja o ovom projektu pogledajte ovdje

 

 

 


 

BOSNUJMO I HERCEGLENIŠIMO

JU OŠ "Kreka"  je aplicirala Fondaciji tuzlanske zajednice sa projektom " Bosnujmo i herceglenišimo".
Cilj projekta je promovisanje bosnaske tradicije i običaja. Promovisati trdiciju možemo na različite načine a realizirajući ovaj projekat mi ćemo igrom narodnih igara, pjevanjem sevdalinki i govorenjem stihova o Bosno i Hercegovini promovisati svoju domovinu.

Gurmanski kvalitet i trdicijupokazati ćemo konuzmanjem tradicionalnih bosanskih jela a koja će pripremiti nene i majke naših učenika.
Projekat je finansijski podržan od strane Fondacije Tuzlanske zajednice u visini od 695 KM a novac će biti utrošen za kupovinu narodnih nošnji.