Sekcije

    Vannastavne aktivnosti obuhvataju različite aktivnosti učenika u školi i organizaciji škole izvan programa redovne nastave, gdje učenici mogu proširiti svoja interesovanja. Slobodnijom organizacijom, planskim izvođenjem i raznovrsnijim sadržajima vannastavnih aktivnosti zadovoljavaju se posebne sklonosti i interesovanja učenika, te su integralni dio odgojno-obrazovnog rada škole.
Zadaci i programski sadržaji vannastavnih aktivnosti utvrđuju se Godišnjim programom rada škole, a ostvaruju se putem sekcija i klubova.
Učešće učenika u ovim aktivnostima je na dobrovoljnoj osnovi.
O terminima izvođenja vannastavnih aktivnosti učenici se dogovaraju sa voditeljem sekcije ili kluba, pri čemu se vodi računa o opterećenosti učenika u toku jednog nastavnog dana ili sedmice. Termin održavanja sekcije je od 12,45 do 13,30 h.Preporuka roditeljima:
Uključite svoju djecu u vannastavne aktivnosti kao i dodatnu nastavu iz predmeta koji se izvode u školi kako bi vaša djeca pronašla svoj put i razvijala se u pozitivnu društvenu ličnost.
U našoj školi postoje sljedeće sekcije:

Redni broj

 

Sekcija

Sedmični fond sati

 

Zaduženi nastvnici

 1. 1.

Recitatorska

1

Dilista Bašić
 1. 2.

Literarna

1

Azra Ušanović

 1. 3.

Folklor

1

Alma Kurtalić

 1. 4.

Ilahije i kaside

1

Emina Selimović

 1. 5.

Novinarska sekcija

1

Azra Ušanović

 1. 6.

Ekološka sekcija

1

Senada Pezić/Nerma Burek

 1. 7.

Orkestar

2

Mirza Suljić

 1. 8.

Veliki hor

1

Suljić Mirza

 1. 9.

Mladi informatičari

1

Tahir Ferhatbegović

 1. 10.

Robotika

1

Tahir Ferhatbegović

 1. 11.

English Club

1

Davor Tarade

 1. 12.

Engleski hor

1

Muraza Dropić

 1. 13.

Maketarstvo-modeling

1

Alisa Duraković

 1. 14.

Saobraćaj

1

Ćamil Ahmetović

 1. 15.

Odbojka (m i ž)

1

Šuster Zlatko

 1. 16.

Fudbal

1

Šuster Zlatko

 1. 17.

Školsko sportsko druš.

1

Zlatko Šuster

 1. 18.

Debatna sekcija

1

Alma Švraka

 1. 19.

Dramska-njemački jezik

1

Edita Tusumbegović

 1. 20.

Mladi likovnjaci

1

Alen Mehmedović

 1. 21.

Crveni križ

1

Nermina Nuhanović

 1. 22.

Prva pomoć

1

Nermina Nuhanović

 1. 23.

Mali hor

1

Atifa Hasanović